Cadrele didactice primesc statut de polițiști - Blogul Sindicatului din Invatamant Gherla - Sindicatul din Invatamant Gherla

Go to content

Cadrele didactice primesc statut de polițiști

Sindicatul din Invatamant Gherla
Published by in Informari Grupa Ana Ipatescu ·
Cadrele didactice primesc statut de polițiști

Cadrele didactice urmează să primească un statut special - un statut asemănător polițiștilot. Este vorba de o inițiativă legislativă a senatorului Liviu Pop, ministrul delagat pentru dialog social, care a fost depusă la Senat.
Prin această inițiativă cadrele didactce primesc statutul de autoritate publică. Acest statut permite ca organele judiciare să se autosesizeze imediat ce un cadru didactic este agresat fizic sau verbal.

/////Art. 1. (1) Personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar este învestit cu exercițiul autorității publice pe timpul și în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu,în limita competențelor stabilite prin Statutul personalului din învățământ.////
Potrivit expunerii de motive care însoțește legea, dascălii în Râmânia nu se mai bucură aproape deloc de un climat de securitate:

”Realitatea ultimilor ani a demonstrat scăderea tot mai accentuată a respectului acordat corpului profesoral de către elevi și părinții sau reprezentanții legali ai acestora. Nu au fost puține situațiile în care personalul didactic a fost supus unor agresiuni fizice și/sau verbale din partea elevilor, dar și a părinților sau reprezentanților legali ai acestora.

Conform unui studiu efec­tuat anii trecuţi pentru Ministerul Educaţiei, peste 70 de mii de pro­fesori români au fost, cel puţin o dată, jigniţi, ame­ninţaţi sau chiar loviţi de către elevi sau părinţi. Studiul a fost făcut în 1200 de şcoli, cu un număr total de 586.000 de elevi. Dintre aceştia, 2400 au recunoscut că şi-au insul­tat sau înjurat profesorii, iar a­proape 200 au mărturisit, unii din ei cu mândrie, că au bătut, cel puţin o dată, un cadru didactic. Internetul e plin de articole şi chiar filme în care sunt prezentate aseme­nea incidente: elevi care îşi umilesc în faţa clasei profesorii, alţii care îi înjură de mama focului sau îi iau de-a dreptul la pumni. Până în 1989, adică în plin regim totalitar, un ase­menea incident era de necon­ceput, iar atunci când, totuşi, aşa ceva se întâmpla într-un oarecare colţ al ţării, urmările erau drastice pentru elevul în cauză. Până şi în anii negri ai dicta­turii, dascălul era res­pectat, iar demnitatea lui era apărată.

În sistemul național de învățământ se constată o lipsă de protecție juridică a cadrelor didactice faţă de hărțuirea  și agresiunile venite din partea elevilor, părinților sau reprezentanții legali ai acestora; obiceiul de a vedea școala ca o instituţie în care predomină drepturile unor elevi față de profesorii lor sau faţă de restul elevilor, din cauza concepției greșite că școlile sunt centre de asistenţă; în multe cazuri, profesorii nu sunt protejaţi  în cazul luării unei decizii pedagogice față de un elev  sau al aplicării unei sancțiuni disciplinare; nu se poate asigura prevalența dreptului la educaţie al  majorității elevilor în raport cu cei care au un comportament perturbator etc.”, susține ministrul în Expunerea de motive depusă la Senat împreuna cu proiectul de lege.

****
Iată și proiectul de lege depus:
LEGE
privind învestirea personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare și de control cu exercițiul autorității publice pe timpul și în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu
Parlamentul României adoptă prezenta lege


Art. 1. (1) Personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar este învestit cu exercițiul autorității publice pe timpul și în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu,în limita competențelor stabilite prin Statutul personalului din învățământ.
(2) Autoritatea funcției nu poate fi exercitată în interes personal.
(3) Personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar beneficiază, în exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei, de protecţia acordată similar funcţiilor de autoritate publică.
Art. 2. În aplicarea prevederilor art. 1, personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control se bucură de:
a) respect și considerație față de persoana sa şi față de profesie din partea beneficiarilor primari, secundari şi terţiari ai educaţiei, precum şi din partea celorlalte cadre didactice;
b) un climat de ordine, disciplină și respect, în timpul desfăşurării actului educaţional în contexte formale, nonformale şi informale;
c) autoritatea de a lua decizii oportune,  care să îi permită să mențină un mediu adecvat în timpul procesului de predare-învăţare-evaluare, dar și pe parcursul desfășurării de activități extrașcolare;
d) susținerea părinților sau reprezentanților legali ai beneficiarilor primari ai educației, în realizarea actului educaţional;
e) dreptul de a aplica sancţiuni disciplinare beneficiarilor primari, conform regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ;
f) protecție juridică adecvată pentru îndeplinirea sarcinilor;
g) sprijin și implicare din partea autorităților, inclusiv a celor care au atribuții în domeniul învățământului, pentru asigurarea tratamentului, consideraţiei şi respectului cuvenit funcției, în raport cu importanța socială și sarcinile specifice;
h) beneficiul campaniilor desfăşurate la nivel național și local, de către autoritățile administrației publice, pentru creșterea consideraţiei și prestigiului social.
Art. 3. În vederea asigurării dreptului instituit prin art. 1, instituţiile şi autorităţile publice colaborează cu personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control.
Art. 4. În cursul procedurii legale aplicabile, faptele sesizate, în scris, de personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control, în exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei, se prezumă a fi reale, până la momentul demonstrării situaţiei contrare.
Art. 5. (1) Ameninţarea săvârşită nemijlocit sau prin mijloace de comunicare directă, lovirea sau alte violenţe, vătămarea corporală, lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte ori omorul săvârşite împotriva unui persoane care ocupă o funcţie didactică de predare, de conducere sau de îndrumare şi control, aflată în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu exercitarea acestor atribuţii, se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracţiune, ale cărei limite speciale se majorează cu o treime.
(2) Săvârşirea unei infracţiuni împotriva unui persoane care ocupă o funcţie didactică de predare, de conducere sau de îndrumare şi control ori asupra bunurilor acesteia, în scop de intimidare sau de răzbunare, în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracţiune, ale cărei limite speciale se majorează cu o treime.
(3) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează faptele comise în condiţiile alin. (2), dacă privesc un membru de familie al persoanei care ocupă o funcţie didactică de predare, de conducere sau de îndrumare şi control.
Art. 6. (1) În cazul săvârșirii de infracțiuni împotriva unui persoane care ocupă o funcţie didactică de predare, de conducere sau de îndrumare şi control, urmărirea penală se efectuează în mod obligatoriu de către procuror, în conformitate cu dispozițiile art. 56 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Directorii unităților /instituțiilor de învățământ  precum și orice persoană ce exercită o funcție de conducere, de îndrumare și control care, în exercitarea atribuţiilor lor, au luat cunoştinţă de săvârşirea unei infracţiuni împotriva personalului didactic de predare, a personalului didactic de conducere, de îndrumare şi control, sunt obligate să sesizeze de îndată organul de urmărire penală şi să ia măsuri pentru ca urmele infracţiunii, corpurile delicte şi orice alte mijloace de probă să nu dispară.
(3) Procurorul  se sesizează din oficiu dacă află, pe orice altă cale decât cea prevăzută alin. (2), că s-a săvârşit o infracţiune împotriva unui persoane care ocupă o funcţie didactică de predare, de conducere sau de îndrumare şi control şi încheie un proces-verbal în acest sens.

Sura articolului:
http://www.stiripesurse.ro/exclusiv-cadrele-didactice-primesc-statut-de-poli-i-ti-document_969820.htmlNo comments


Back to content