Informare colegi, 23.10.2015 - Blogul Sindicatului din Invatamant Gherla - Sindicatul din Invatamant Gherla

Go to content

Informare colegi, 23.10.2015

Sindicatul din Invatamant Gherla
Published by in Informari Grupa Ana Ipatescu ·
Dragi Colegi,

Doresc să vă fac o scurtă informare:
Grupa sindicală a Liceului Ana Ipătescu, Gherla, are următoarea structură:
A.      Liderul grupei:  Câmpean Ciprian
B.      Biroul grupei sindicale:
-          Lider – Câmpean Ciprian
-          Vicelider – Gălan Narcisa
-          Membru- Toma Alexandrina
C.      Reprezentanți ai membrilor de sindicat în comisia paritară:
-          Câmpean Ciprian
-          Gălan Narcisa
Vă aduc la cunoștință, de asemenea că am înregistrat, azi, 23.10.2015, la secretariat, două acțiuni, și anume:

1.      Înștiințare -delegarea membrilor în Comisia paritară
2.      Solicitare cu privire la desfășurarea corectă  și legală a alegerilor membrilor în Consiliul de administrație

Postez mai jos conținutul celor două acțiuni cu rugămintea să vă exprimați punctul de vedere și sugestiile pe grup, nu înainte însă de a preciza că odată instituită Comisia paritară, nu trebuie să rămână doar o altă comisie pe foaie, ci dacă este cazul ar fi bine să se solicite întrunirea ei. De asemenea, vă rog să postați orice fel de sugestii, sau solicitări care sunt de competența sindicatului.

Cu stimă,
Ciprian
*******************
Unitatea de învățământ………………………………………………………..
Nr…………din………………..
Înștiințare
           Prin prezenta, aducem la cunoștința conducerii Liceului Teoretic Ana Ipătescu, Gherla, că în urma întrunirii Biroului Grupei Sindicale a  liceului, din data de 22.10.2015, s-a decis delegarea în Comisia paritară, de la nivelul școlii, a următorilor membrii:
1.      Câmpean Ciprian
2.      Gălan Narcisa
Odată cu informarea de față, solicităm și constituirea Comisiei paritare la nivelul liceului conform legislației în vigoare.
Data:                                                                                     Lider de sindicat,
                                                                                                         Câmpean Ciprian
**************************************
Unitatea de învățământ………………………………………………………..
Nr…………din………………..
                                              Către Conducerea Liceului Teoretic Ana Ipătescu, Gherla
           Pentru corecta desfășurare a procesului de alegere a membrilor în Consiliul de administrație al liceului, pentru anul în curs, 2015-2016, solicităm Conducerii liceului ca lista de propuneri să fie alcătuită de către membrii Consiliului profesoral, urmând ca pe baza acesteia să se aleagă, în aceeași ședință, reprezentanții profesorilor, în Consiliul de administrație.
           Considerăm că orice altă listă de propuneri, indiferent din partea cui vine, este de natură să denatureze sensul art. 7, alin 4 (a) din Metodologia cadru de organizare și funcționare a Consiliului de administrație din Unitățile de învățământ preuniversitar, anexă la OMEN nr. 4619/22.09.2014, cu modificările ulterioare și al art.98, alin. 2 (j), din Legea Educației Naționale, actualizată pentru anul 2015, care zice:
Art. 98
2. Atribuțiile consiliului profesoral sunt următoarele:
j) alege cadrele didactice membre ale consiliului de administrație;
și implicit face propunerile, am putea adăuga (ceea ce se subînțelege).
           Deși textul de lege nu face nici un fel de referire explicită la modul cum se fac propunerile și de către cine, sarcina întocmirii acestei liste se subânțelege că revine Consiliului profesoral.
Pentru că, în condițiile în care, cineva dorește alegerea unui profesor-coleg, care nu apare pe lista de propuneri (alta decât cea a Consiliului profesoral), nu se poate spune, că dreptul de a alege a fost asigurat în mod corect și integral. Cine face propunerile, alege implicit! De aceea propunerile trebuie făcute numai de membrii Consiliului profesoral ! Orice altă listă de propuneri, cu excepția celei venite din partea Consiliului Profesoral este de natură să limiteze, prin însăși acest demers, dreptul de a alege reprezentanții profesorilor, în integritatea sa.
Așteptăm răspuns, în timp util, la solicitarea noastră, conform legislației în vigoare.
Data:                                                                                                Lider sindicat,
                                                                                             Câmpean CiprianNo comments


Back to content