Contracte colective anterioare - Sindicatul din Invatamant Gherla

Go to content

Contracte colective anterioare

Legislatie
Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
Contract nr. 1483/2014
din 13/11/2014
Publicat in Monitorul Oficial,
Partea V nr. 5 din 26/11/2014
Contractul colectiv de muncă unic la Nivel de Sector de Activitate
Învăţământ Preuniversitar înregistrat la M.M.F.P.S.P.V.-D.D.S.
sub nr. 1483 din data de 13.11.2014
Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate Învăţământ Preuniversitar înregistrat la Ministerul Muncii și Justiției Sociale - D.D.S. sub nr. 78/22.02.2017
CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ UNIC LA NIVEL DE SECTOR DE ACTIVITATE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR

PRELUNGIRE CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ

Back to content