Consiliu si Conferinta judeteana SLIPC - Martie 2017 - Sindicatul din Invatamant Gherla

Go to content

Consiliu si Conferinta judeteana SLIPC - Martie 2017

Articole invatamant
Întrunirea Consiliului Județean și a Conferinței Județene, organisme de conducere S.L.I.P.C.
-modificări de statut, informări și litigii noi-

Autor: Prof.Campean Ciprian
Data: 29.03.2017


 Marți, 28.03.2017 a avut loc întrunirea Consiliul Județean și a Conferinței Județene, două dintre cele patru organisme de conducere ale S.L.I.P.C. – Sindicatul Liber al Învățământului Preuniversitar Clujean.  În cadrul acestora s-au votat o serie de modificări și adaosuri la Statutul SL.I.P.C. și s-au făcut informări după întâlnirea liderilor din cadrul F.S.L.I. – Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, una din cele două mari federații sindicale reprezentative din învățământ.
 
     Din partea Sindicatului din Învățământ Gherla, în baza afilierii la S.L.I.P.C, au participat la lucrări  Președintele S.I.G. și Vicepreședinte S.L.I.P.C.,  d-l profesor Tarța Grigore și prof. Câmpean Ciprian, lider de sindicat.
 
    Întrucât modificările de Statut S.L.I.P.C. interesează în primul rând pe membrii S.L.I.P.C., vom face referire, cu precădere, la informările de la punctele 2 și 3 ale Conferinței Județene care vizează în mod egal pe toți membrii de sindicat atât S.L.I.P.C. cât și  S.I.G.
 
    Punctual, în cadrul acestor informări s-au adus la cunoștință următoarele:
 
     1. Semnarea noului Contract Colectiv de Muncă... începând cu 22.02.2017
 
     2. Încercarea de a întări reprezentativitatea S.L.I.P.C. prin negocirea Contractului Colectiv de Muncă și la nivel de județ, pentru a da glas și a soluționa și unele probleme specifice. Astfel că, s-a negociat Contractul Colectiv de Muncă... între S.L.I.P.C. și I.S.J. CJ. cu intenția de a se introduce la nivel județean unele elemente noi:
 
     - Ziua de 5 Octombrie – zi liberă așa cum se întâmplă în trei zone ale țării, la București, Brăila și Hunedoara;
 
    - În sprijinul personalului didactic auxiliar, modificarea prevederii din Contractul Colectiv, care spune că acesta beneficiază între 5 și 10 zile de concediu suplimentar prin negociere în comisiile paritare de la nivelul unităților de învățământ, în sensul că acesta să beneficieze în mod imperativ de 10 zile concediu suplimentar fără nici un fel de negociere.
 
  Se așteaptă un răspuns din partea ISJ CJ, care a invocat faptul că trebuie să aibă reprezentativitate, adică să obțină mandat/împuternicire din partea tuturor directorilor unităților de învățământ, în acest sens, de la nivelul județului,  iar ulterior să se introducă cele două elemente noi, sus amintite: 5 Oct. zi liberă și 10 zile concediu suplimentar pentru personalul auxiliar. În condițiile în care răspunsul este negativ sau deloc, se aplică prevederea din Contractul Colectiv de Muncă... în sensul negocierii în comisiile paritare a perioadei de concediu suplimentar, ce poate fi între 5 – 10 zile.

 
OBSERVAȚIE IMPORTANTĂ: Dacă ISJ CJ consideră, în această problemă, că nu este angajatorul directorilor, ci doar al inspectorilor, de aceea trebuie să le ceară directorilor împuternicire/mandat, în problema tăierilor de clase, nu numai că nu le cere nicio împuternicire sau mandat, dar nici nu ține seama de solicitările acestora din planurile de școlarizare propuse și nici nu acceptă ca aceștia să fie împotriva acestor decizii nefondate recurgând la argumentul neconvingător că directorii sunt opriți să facă aceasta de Contractul de management cu ISJ CJ. Un joc făcut de ISJ CJ, nu tocmai cinstit!

Important de reținut, suplimentar, sunt următoarele aspecte, în legătură cu problema zilelor suplimentare de concediu și funcționarea comisiilor paritare:
          - Printr-o adresă către conducerea unității de învățământ, înregistrată la secretariat  se solicită convocarea comisiei mixte paritare;
          - În cadrul acesteia se discută această problemă și prin consens se ia o decizie care se consemnează în procesul verbal;
         -Decizia din comisia paritară devine obligatorie pentru Consiliu de administrație; ea trebuie pusă în aplicare pentru că în Regulamentul – cadru privind organizarea și funcționarea comisiilor paritare, anexa 2 la Contractul Colectiv de Muncă... se precizează că: hotărârea adoptată....este obligatorie pentru părțile contractante!
        - Faptul că în art.29 (5) (ce face referire la problema semnalată), din Contractul Colectiv de Muncă...apare expresia potrivit legii, nu înseamnă că trebuie căutată altă Lege care să facă precizări suplimentare față de  ceea ce prevede acest articol! Contractul colectiv de Muncă ... este Legea părților, iar acea sintagmă putea foarte bine să nu existe.

       3. În ceea ce privește Legea salarizării, s-a promis că de la 1 Iulie 2017 vom avea o nouă lege a salarizării, în care vom avea o ierarhie/scară valorică de la 1-13. Profesorii, din păcate se vor situa în a doua parte a acesteia.
    Când s-a discutat creșterea salarială nu s-a adus nici o grilă de salarizare, precizându-se doar că de la 1 Iulie 2017 va fi o creștere de 20 % iar de la 1 Ianuarie 2018 de 30 %. Această creștere va fi, însă, pe etape în perioada 2017-2021; ultima majorare în 2021.
     Sunt stimulați tinerii debutanți ce vor avea salariul echivalent cu al unui profesor gr. did. II 14-15 ani vechime. Impactul bugetar este de 34 miliarde.
     Din păcate, deși în ultimii ani s-a susținut că Educația este prioritate națională și că este la egalitate cu Sănătatea, acestea nu se mai află pe picior de egalitate din perspectiva creșterilor salariale întrucât Sănătatea va avea din Ianuarie 2018 o mărire de 120 %.

       4. Voucherele de vacanță nu au fost incluse în buget, deci nu se dau pentru anul 2017. Avem, în schimb promisiunea că se vor da din 2018.
 
       5. Avem, apoi, o  noutate: bani pentru hrană și îmbrăcăminte în valoare de 2 salarii medii pe an, totalul fiind împărțit lunar.
 
       6. Pensionarea anticipată cu 3 ani fără penalizare, se află la Comisia de învățământ. Sperăm să treacă!
 
      7. În ceea ce privește hotărârile judecătorești, s-a promis că se vor da la prima rectificare bugetară din Iunie 2017, dar în martie ni s-a transmis că se vor da doar la a doua rectificare în Noiembrie 2017, când se dorește achitarea lor integrală.
 
       8. Sindicatul va deschide 3 noi procese :
           a. Un proces nou pentru Secretar Șef/Contabil șef.... pentru perioada 1 Aug. 2016 – 1-16 Decembrie 2016
           b. În continarea litigiului pentru condiții vătămătoare (10% personal nedidacic, 15% personal didactic) din perioada Mai 2012- 2015, va fi al doilea dosar din Mai 2015 până în prezent.
           c. Problema sporurilor care au rămas în același cuantum și după mărirea din 1 Ianuarie 2017, care nu li s-a aplicat.
     Dacă în privința primelor două procese speranțele de câștig sunt mari, în ceea ce privește al treilea proces rezultatul este incert, deoarece s-au dat prea multe acte, ce se bat cap în cap și pentru că legiuitorul a înlocuit noțiunea de spor cu cea de cuantum, iar sensul termenului cuantum este: valoarea este aceeași de la an la an.

     9. Ultima tranșă de vechime va fi la 25 de ani.  Sporul de vechime va fi introdus în salariul de bază, iar discuțiile se vor axa pe introducerea unor gradații de la 1-5, aceasta conform directivelor UE.

     10. Reducerea normei didactice cu două ore de la 18 la 16 ore pentru cadrele didactice cu o vechime de peste 25 de ani. Cu observația că dacă cineva aflat în această situație dorește să primească ore peste cele 16 la plata cu ora, cele 2 ore de la 16-18 nu se plătesc ci numai ce este peste 18 ore. Explicația este că această reducere se face avându-se în vedere uzura psihică și fizică a dascălului după 25 de ani de activitate, care își dorește firesc, mai puține ore, nu mai multe. Raționamentul este corect, dar totuși, cine se află în situația de a face, de ex. 19 ore, când are dreptul la 16, pentru că nu există altcineva care să facă cele 3 ore în plus, și din considerente morale acceptă, muncește gratis două ore, ceea ce nu este corect. Desigur, dacă există această situație ipotetică.
 
      Revenind la modificările de Statut S.L.I.P.C., de interes general ar fi schimbarea care preconizează crearea unui Centru de formare acreditat al S.L.I.P.C., cu formatori ai sindicatului, care să furnizeze programe de formare gratuite pentru membrii de sindicat. O veste bună.
 
     În luna Octombrie 2017 se va întruni din nou Conferința județeană în vederea alegerilor la finalul a cinci ani de mandat, pentru președinte, vicepreședinți și lideri de sindicat.
Back to content