Contracte colective anterioare - Sindicatul din Invatamant Gherla

Go to content

Contracte colective anterioare

Legislatie
CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ UNIC LA NIVEL DE SECTOR DE ACTIVITATE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR
OFICIAL  ÎNCEPÂND CU DATA DE 17.04.2019
Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate Învăţământ Preuniversitar înregistrat la Ministerul Muncii și Justiției Sociale - D.D.S. sub nr. 78/22.02.2017
PRELUNGIRE CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
Contract nr. 1483/2014
din 13/11/2014
Publicat in Monitorul Oficial,
Partea V nr. 5 din 26/11/2014
Contractul colectiv de muncă unic la Nivel de Sector de Activitate
Învăţământ Preuniversitar înregistrat la M.M.F.P.S.P.V.-D.D.S.
sub nr. 1483 din data de 13.11.2014
CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ UNIC LA NIVEL DE SECTOR DE ACTIVITATE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR

Back to content