Gradatii de merit 2017 - documentatia completa - Sindicatul din Invatamant Gherla

Go to content

Gradatii de merit 2017 - documentatia completa

Arhiva > An scolar 2016-2017 > Adrese/Ordine 2016-2017 > Ordine/HG 2016-2017
 Ordin 6.161/22.12.2016 actualizat - METODOLOGIA ŞI CRITERIILE privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2017
 Adresa ISJ CJ nr.3354/30.03.2017 – documentele ce trebuie să existe în dosarele de obținere a gradației de merit pentru anul școlar 2016-2017
Număr de gradații de merit acordabile în 2017, defalcat pe discipline
Graficul desfășurării concursului pentru acordarea gradațiilor de merit – sesiunea 2017
Cerere aprobare depunere dosar gradație de merit - Sesiunea 2017
Model raport de activitate – Gradații de merit – 2017
Declarație pe propria răspundere
Declarație pe propria răspundere – directori
Back to content