Mars de protest - 01.06.2016 - Sindicatul din Invatamant Gherla

Go to content

Mars de protest - 01.06.2016

Actiuni de protest > An scolar 2015-2016
Mars de protest - 01.06.2016

LISTA DE REVENDICĂRI
1. Respectarea Legii Educației Naționale, în sensul alocării anuale din bugetul de stat şi din bugetele autorităţilor locale a minimum 6% din produsul intern brut al anului respectiv pentru educație, ceea ce ar permite:
• Creșterea costului standard per preșcolar/ elev, respectiv a costului mediu per student echivalent;
• Creșterea burselor elevilor şi studenților;
• Decontarea integrală a cheltuielilor de navetă pentru elevii care studiază în altă localitate decât cea de domiciliu, precum şi decontarea navetei personalului didactic;
• Dotarea corespunzătoare a unităţilor şi instituţiilor de învățământ (de natura să elimine contribuțiile părinților pentru igienizare, achiziționare de material didactic, etc.);
• Asigurarea fondurilor necesare pentru formarea profesională continuă a salariaților.

2. Aplicarea prevederilor Ordonanței de Urgenţă pentru modificarea şi completarea OUG nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, de la aceeași dată pentru toate categoriile vizate.

3. Elaborarea, până la finalul mandatului actualului guvern, a unei legi de salarizare echitabilă, pornind de la principii corecte, care să abroge toate actele normative de salarizare existente în prezent, astfel încât fiecare categorie socio-profesională să fie poziționată în grila de salarizare în funcție de rolul pe care îl are în dezvoltarea societăţii.
Momente de la protest 01.06.2016
Din mijlocul protestelor - 01.06.2016
Back to content