Memoriu ISJ CJ - Sindicatul din Invatamant Gherla

Go to content

Memoriu ISJ CJ

Actiuni de protest > An scolar 2015-2016
SINDICAT  INVĂȚĂMÂNT, GHERLA
GRUPALICEUL TEORETIC ANA IPATESCU, GHERLA
Nr……………………..din 20.01.2016
Către Inspectoratul Scolar Judetean Cluj

      Colectivul cadrelor didactice, membre de sindicat,al Liceului Teoretic Ana Ipătescu, colectivul elevilor majori, și reprezentanți ai părinților și ai societății civile se sesizează cu privire la decizia ISJ CJ, transmisă nouă prin directorul liceului Radu Ielcean, de a se lua o clasă de liceu (sectia Stiinte-Sociale inclusă din traditie în planul de învățământ, al liceului nostru), începând cu anul școlar 2016-2017 și integrarea ei în planul de școlarizare al Liceului Petru Maior, precum și cu privire la perspectiva anunțată de ISJ CJ, de desființare a nivelului liceal, care ar urma să treacă integral la Liceul Petru Maior, într-un orizont de timp nu prea îndepărtat, schimbări semnalate și în presa gherleană.
       Prezentăm mai jos textul, referitor la LiceulTeoretic Ana Ipătescu, apărut pe site la adresa :
http://www.gherlainfo.ro/se-desfiinteaza-ciclul-gimnazial-de-la-liceul-petru-maior-iar-liceul-ana-ipatescu-ar-putea-ramane-fara-clasele-de-liceu/
“Liceul Ana Ipătescu ar putea dispărea

       O altă măsură a inspectoratului ar viza liceul “Ana Ipătescu”. In decurs de doi ani, acesta ar urma să renunţe la clasele de liceu, care vor fi direcţionate spre liceul “PetruMaior”. “Ana Ipătescu” arurma să păstreze doar ciclul primar şi gimnazial.
       Unităţile de învăţământ din Gherla par să intre într-un proces efervescent de transformare, la care contribuie şi înfiinţarea noii şcoli maghiare de pe strada Fermei. Aceasta va absorbi elevi de la şcolile din oraş şi din împrejurimi. Efectele nu au fost încă cuantificate pe deplin, însă este sigur că vor fi afectate atât cadrele didactice, cât şi elevii.”
       Denunțăm prin prezenta și ne manifestăm profunda mâhnire și indignare, în legătură cu :
- Lipsa totală de comunicare, consultare și negociere prealabilă a factorilor de decizie a ISJ Cluj, cu dascălii Liceului Ana Ipătescu care, denotă, considerăm,un dispreț nejustificat, la adresa profesorilor ce și-au dedicat, unii o carieră întreagă, slujirii liceului și învățământului gherlean, cu rezultate pozitive indiscutabile.
- Lipsa de transparență în luarea unor decizii cu consecințe atât de grave la nivelu ltuturor factorilor implicați în procesul educativ gherlean: părinți, elevi, profesori, personal auxiliar, și anume sacrificarea unui liceu, lăsarea pe drum în perspectivă a  multor cadre didactice, unele pierzându-și chiar titulatura câștigată prin examene naționale.  
- Lipsa criteriilor reale, obligatorii din punctul nostru de vedere, care să fundamenteze măsura luării unei clase de liceu pentru a fi încadrată în planul de școlarizare al Liceului Petru Maior, pentru anul școlar 2016-2017, măsură ce reprezintă primul pas al desființării nivelului liceal. Amintim aici criterii precum: performanțele școlare ale liceului nostru, deschiderea înspre universitățile din străinătate, parteneriatele, proiectele școlare și extrașcolare, buna colaborare cu instituțiil epublice, cererea foarte mare pentru înscrierea la Liceul Ana Ipătescu a elevilor din Gherla, Dej și zonele limitrofe, numărul mare de cadre didactice performante etc.

       În locul acestora constatăm că au stat, criterii ca:

1. Nevoia de salvare a Liceului Petru Maior, care la finalul proiectului de dotare cu încălzire centrală, bazat pe studii de fezabilitate eronate, și ca urmare a plecării elevilor maghiari, începând de anul viitor școlar 2016-2017 (în Liceul cu predare în limba maghiară, finalizat) și a desființării gimnaziului se vede  incapabil să asigure necesarul de elevi pentru a functiona în parametrii proiectului, ce ar avea ca prima consecință costuri financiare pe seama Primăriei Gherla. Cu alte cuvinte desființăm Liceul Ana Ipătescu, lăsăm mulți profesori pe drum pentru erorile altora, care devine, astfel un  ȚAP ISPĂȘITOR.
2. Arbitrarul în luarea deciziilor, pentru că altfel nu se poate justifica, mutarea clasei a V-a de gimnaziu de la Liceul Petru Maior, începând cu anul școlar următor, 2016-2017, la Școala Gimnazială Nr.1, Gherla și nu la Liceul Ana Ipătescu, măsură care ar fi venit ca o compensare oarecum echitabilă și de bun simț, la decizia de luare a unei clase de liceu mai sus amintită.
      Deplângem,  de asemenea, viziunea manipulatoare conform căreia învățământul gherlean, în ansamblu se confruntă cu scăderea numărului de elevi, când de fapt realitatea spune că  atât liceul Petru Maior cât și Liceul Ana Ipătescu, au de pierdut prin mutarea, claselor de limbă maghiară, dar în timp ce pentru Liceul  Ana Ipătescu și cadrele sale didactice numărul de elevi nu reprezintă o problemă în urma acestei situații, pentru Liceul  Petru Maior s-a creat o  problemă, întărită, de asemenea și de pierderea gimnaziului. La fel, alta idee, si anume, existența orelor de după masa la câteva clase nu a reprezenat și nu reprezintă o problemă, nici pentru părinți, nici pentru profesori sau elevi. Situatia aceasta a fost dintotdeauna, și oricum nu se poate constitui într-un motiv suficient  și de bun simț pentru măsurile nedrepte luate.

      Considerăm că atata timp cât baza materială pusă la dispoziție de școala noastră este corespunzătoare, cererea din partea elevilor este mare, cadrele didactice sunt foarte bine pregătite (dovada acreditarea ARACIP din anul scolar 2014-2015), exista performante scolare, rezultatele școlare bune și foarte bunes unt demonstrate și cunoscute, de ani de zile, ( intr-un liceu cu o traditie de 100 de ani) nu există nici un motiv sufficient, nici legal si nici de bun simț care să justifice luarea clasei de liceu, și mutarea ei la liceul PetruMaior, si cu atat mai mult, care să justifice aspectele vehiculate cu privire la desființarea ciclului liceal. Aceste măsuri sunt decizii arbitrare, care, credem noi, pot avea în spate tot felul de interese ascunse, sunt abuzuri inacceptabile pentru un învățământ modern și principial cum se dorește și se reclamă în anul 2016. Nu acceptăm sub nici o formă să plătim cu posturile și cariera nostră, pentru greselile altora. Sugeram ca persoanele care au greșit sa isi asume faptele lor. Iar, dacă se dorește rezolvarea problemelor la nivelul Liceului Petru Maior să se negocieze echitabil pe criterii de performanță asigurându-se totodată libertatea părinților de a alege liceul si profilul la care doresc să-și înscrie copiii.

       Solicităm, așadar ISJ, CJ/Ministerului Educației, în finalul demersului nostru:
1. Reconsiderarea deciziei privind mutarea clasei de liceu și revenirea la situația normală, păstrarea acesteia la Liceul Teoretic Ana Ipătescu, pentru anul scolar 2016-2017 în planul de școlarizare
2. Păstrarea pe viitor a structurii actuale a liceului cu minimum de trei clase liceale pe nivel de studiu
3. Consultarea prealabilă a profesorilor liceului și a părinților pentru orice problemă legată de planul de școlarizare și negocierea transparentă și echitabilă a fiecărei clase
4. Prezentarea criteriilor clare și ferme de departajare și evaluare,când este cazul schimbărilor din planul de învățământ, de natură să afecteze viabilitatea posturilor în școlile municipiului Gherla
5. Și nu în ultimul rând transparență, comunicare și respect

       Atasam listele semnaturilor cadrelor didactice si ale sustinatorilor demersului nostru.
      Solicitam raspuns in scris din partea ISJ CJ, in regim de urgenta, avand in vedere gravitatea situatiei create. Concomitent cu acest memoriu, va anuntam ca vom organiza, in acest sens, si un mars al tacerii la nivelul municipiului Gherla.
      Speram intr-un raspuns favorabil si legal din partea ISJ CJ, fara a mai fi determinati sa apelam la alte forme legale de protest.


Data: 20.01.2016                                                      Lider sindical,
                                                                    Prof. Campean V. Ciprian Dorin       


No comments
Back to content